SVANTE OLSSON (1856–1941)

Planerade parkerna i Helsingfors stadskärna

Svenskfödde Svante Olsson fungerade som den första fast anställda stadsträdgårdsmästaren i Helsingfors under åren 1889–1924. Han hade en gedigen erfarenhet av de kungliga trädgårdarna och Stockholms parker. Olssons yrkeskunskap uppskattades i Helsingfors, och han fick förverkliga sina ambitiösa planer med nästan fria händer, fastän hans odisciplinerade penninganvändning och budgetöverträdelser kritiserades. Den självsäkra Olsson hotade ett par gånger avgå, men staden övertalade honom att stanna kvar i tjänsten ända till pensionsåldern.

Olsson eftersträvade obetingat nivån på topparkerna i Mellaneuropa. Vid planeringen av parkerna kunde han utnyttja terrängen och landskapen. Olsson använde också skickligt växtligheten, fastän klimatet ställde utmaningar för den skånskfödde trädgårdsmästaren.

Olsson åstadkom mycket. Antalet parker och parkarealen mångfaldigades under hans tidsperiod. Alla parker i dåvarande centrum har planerats eller förnyats av honom. Under hans tid övergick parkplaneringen från det traditionella trädgårdsmästarkunnandets kretsar till en del av den moderna stadsplaneringen.